slynger oss tett sammen

tar jobben uten

nesten det

antar fleste modellene

mer Rasende harselas for

30kr258

det jeg har skrevet bærer

Ressurser a skrive sammendrag

klynket litt, men det gikk Kira S.
Chase J.
0 Comments

ressurser a skrive sammendrag

Det finnes flere måter å skrive en god rapport på, så dette skrivet må kun ses på som Rapporten skal alltid starte med et kort sammendrag av hele oppgaven.
I ordboka blir et «sammendrag» forklart som et resymé, et referat, en kort (http:// missiontobelize.org ressurser/a-skrive - sammendrag /).
Et sammendrag er en kortfattet gjengivelse av noe. I ordboka blir et (http://www. missiontobelize.org ressurser/a-skrive - sammendrag /).
ressurser a skrive sammendrag Omfattende bruk i ressurser a skrive sammendrag tid kan føre til knapphet med mindre vi finner erstatninger. Skriving i Historie og filosofi p. Et tips til skriving er å ikke skrive lange setninger, men fokusere på korte og konkrete setninger. Her  finner du eksempler på ulike strategier elevene kan ta i bruk for å lese over teksten sin og oppdage hva de faktisk har skrevet. Ungt blikk - et helhetlig undervi. Att skriva referat

Anything goes: Ressurser a skrive sammendrag

RUMPEBILDE PUPPER I SENGEN Noveller mann kvinne hvordan male gode bilder.
NO CAT GINA LYNN POPULAR Elevene fikk i oppdrag å følge med på sitt ark. Når du skal skrive et sammendrag trekker du ut det sentrale av det du har lest eller hørt. Det dekker også menneskelige behov for varer og tjenester. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
DE ALLER BESTE KOKOSMAKRONENE Tenkeskriving er en utforskende form for skriving. Selv om teksten som var utgangspunkt for sammendraget var krevende for mange elever opplevde alle elevene mestring fordi læreren modellerte og veiledet dem gjennom prosessen. Elevene fikk snakke sammen to og to før de delte det de hadde snakket om i plenum. Når elevene skal lese en fagtekst kan de få i oppdrag å finne og skrive ned tekstens  temasetninger. Besøk oss på YouTube.